Slobodna Zona Užice

Lokalne olakšice za investitore

Naknada za uređivanje javnog građevinskog zemljišta

Građevinsko zemljište deli se u sedam zona (IA-VI).

Naknada za uređivanje građevinskog zemljišta na području III,IV, V i VI zone umanjuje se investitoru poslovnog objekta – privrednom subjektu za 99,99 %, koji u momentu ostvarenja prava na umanjenje prezentira dokaz nadležnog organa da neprekidno posluje najmanje jednu godinu, prihvati obavezu da u roku od 3 godine od dana izdavanja građevinske dozvole zaposli radnike sa tržišta rada na period od najmanje pet godina, bez mogućnosti smanjenja broja zaposlenih u navedenom periodu, i to:

  • za izgradnju poslovnog objekta do 300 m2 privredni subjekat se obavezuje da na svakih započetih 100 m2 poslovnog prostora zaposli najmanje jednog radnika sa tržišta rada;
  • za izgradnju poslovnog objekta preko 300 m2 privredni subjekat se obavezuje da na svakih započetih 200 m2 poslovnog prostora zaposli najmanje jednog radnika sa tržišta rada

Naknada za uređivanje građevinskog zemljišta umanjuje se za 99,99% za:

  • proizvodno – poslovne objekte u granicama Slobodne zone Užice
  • proizvodno – poslovne objekte u oblasti poljoprivrede koji služe za proizvodnju, skladištenje i preradu – klanice, sušare i hladnjače za meso, voće i povrće, mlekare i druge objekte iz delatnosti poljoprivrede u kojima se obavlja delatnost u okviru registrovanog porodičnog poljoprivrednog domaćinstva.

Pored navedenog investitore očekuju i sledeće pogodnosti:

Naknadu za uređivanje javnog građevinskog zemljišta plaća lice koje je dobilo zemljište u zakup, lice koje ima pravo korišćenja zemljišta, pravo građenja, koje vrši adaptaciju, rekonstrukciju, dogradnju, promenu namene i vlasnici objekata izgrađenih, odnosno rekonstruisanih bez građevinske dozvole.

  • u slučaju plaćanja naknade za uređivanje građevinskog zemljišta jednokratno, na dan zaključenja ugovora, naknada se umanjuje za 30%.

Ukoliko investitor plaća naknadu u ratama, u periodu do 12 meseci, stiče pravo na umanjenje od 15% od obračunate naknade. Ovako obračunatu investitor je dužan da plati na sledeći način:

  • prvu ratu u visini od 10% utvrđene naknade na dan zaključenja ugovora
  • preostali deo obračunate naknade u 11 jednakih mesečnih rata koje se usklađuju mesečno prema zvaničnom podatku rasta cena na malo.

Zakupnina građevinskog zemljišta

Visina zakupnine za javno i ostalo građevinsko zemljište u državnoj svojini obračunava se prema zonama, a zavisno od namene objekta, odnosno prostora i to:

Zakupnina se utvrđuje u neto iznosu na mesečnom nivou i obračunava se po metru kvadratnom korisne površine objekta koji se gradi u određenoj zoni, plus iznos po m2 zemljišta koje služi objektu.Fakturiše se jedan put godišnje (za period tekuće godine) i istu je zakupac obavezan uplatiti u roku od 15 dana od dana ispostavljanja fakture .

  • Zakupninu zakupac može uplatiti odjednom za ceo period trajanja zakupa i to sa umanjenjem od 30 %,
  • ukoliko zakupninu za ceo period trajanja zakupa uplaćuje u periodu do 12 meseci umanjenje iznosi 15 %, stim da prva rata iznosi 10 % od ukupne visine zakupa a preostali deo obračunate zakupnine u 11 jednakih mesečnih rata koje se usklađuju mesečno prema zvaničnom podatku rasta cena na malo.