Slobodna Zona Užice

Novi poreski podsticaj za korisnike Slobodnih zona

Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost (Sl.glasnik RS broj 93/2012, stupio na snagu 28.09.2012.godine, a počinje da se primenjuje od 01.01.2013.godine) uvodi se novi poreski podsticaj za korisnike slobodnih zona.
U članu 24 stav 1 tačke 5 i 6 se menjaju tako da sada glase:

PDV se ne plaća na:
…..
5) unos dobara u slobodnu zonu, prevozne i druge usluge korisnicima slobodnih zona koje su neposredno povezane sa tim unosom i promet dobara i usluga u slobodnoj zoni, za koje bi obveznik-korisnik slobodne zone imao pravo na odbitak prethodnog poreza kada bi ta dobra ili usluge nabavljao za potrebe obavljanja delatnosti van zone
6) promet dobara koja su u postupku carinskog skladištenja

Detaljnije

Proširenje Slobodne zone Užice

Ministarstvo finansija Republike Srbije je donelo Rešenje broj 483-00-00001/2012-01 od 27.01.2012.godine o davanju saglasnosti za početak rada područja proširenja Slobodne zone Užice u Sevojnu na površini od 2 ha 11 a 40 m2, koja se određuje katastarskim parcelama broj 3714/1, 3714/2 i 3714/3 Katastarske opštine Sevojno.

Detaljnije

Proširenje područja Slobodne zone „Užice”

Vlada Republike Srbije je na sednici održanoj 22. decembra 2011. godine donela Rešenje o davanju saglasnosti za proširenje područja Slobodne zone „Užice” u Sevojnu, 05 Broj: 483-9748/2011, kojim je područje Slobodne zone „Užice” prošireno na površini od 2 ha 11 a 40 m², koja se određuje katastarskim parcelama br. 3714/1, 3714/2 i 3714/3 Katastarske opštine Sevojno.

Detaljnije

Otvorena Slobodna Zona u Užicu

U Sevojnu je 08.10.2010. počela sa radom Slobodna zone Užice, čiji su osnivači Grad Užice, Valjaonica bakra i Valjaonica aluminijuma Sevojno. Ovo je peta slobodna zona otvorena u Srbiji koja nudi brojne pogodnosti za vase poslovanje, a ciji strateski privredni sektor predstavlja metalska i metaloprerađivačka industrija.

Detaljnije