Slobodna Zona Užice

Pogodnosti zakona o PDV-u

U slobodnoj zoni se ne plaća PDV na unos dobara za obavljanje delatnosti , a za koja bi obveznik imao pravo na odbitak prethodnog poreza kada bi ta dobra nabavljao za potrebe delatnosti van slobodne zone.

PDV se ne plaća za pružanje prevoznih i drugih usluga korisnicima slobodne zone koja su neposredno povezana sa unosom dobara u slobodne zonu radi obavljanja delatnosti

Opšte pogodnosti oslobađanja plaćanja PDV-a 

  • Na dobra koja se u okviru carinskog postupka privremeno uvoze i aktivno oplemenjuju sa sistemom odlaganja
  • Na dobra koja se privremeno uvoze I izvoze u nepromenjenom stanju
  • Na dobra za koja je odobren postupak prerade pod carinskom kontrolom
  • Na dobra za koja je odobren transit
  • Na dobra za koja je odobren postupak skladištenja
  • Na dobra koja su oslobodjena plaćanja carine i carinskih dažbina na osnovu carinskog zakona
  • Na promet dobara i usluga između korisnika u okviru zone